Thẩm Định Tài Sản Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Dịch vụ

Thẩm định giá trị các loại tài sản tài chính như trái phiếu & tín phiếu Chính phủ, các loại trái phiếu doanh nghiệp, giấy nợ, nghĩa vụ cho thuê, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài chính,…

Zalo
Hotline