Văn bản pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

Tiếng việt Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung
Văn bản pháp luật

Thông tư số: 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH Một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

downloadtailieu: taiday

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

downloadtailieu: taiday

Thông tư số: 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

downloadtailieu: taiday

Thông tư 30/2018/TT-NHNN: Hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

downloadtailieu: taiday

Thông tư 45/2018/TT-BTC v.v Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

downloadtailieu: taiday

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định việc sắp xếp lại , xử lý tài sản công

downloadtailieu: taiday

Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 v.v Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và Cty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

downloadtailieu: taiday

Thông tư số 40/2018/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 04/05/2018 v.v Hướng dẫn bán Cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của DNNN và Cty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi

downloadtailieu: taiday

Zalo
Hotline